Budowanie kultury Lean: Rola lidera w promowaniu filozofii Lean

Szkolenie Online: Budowanie kultury Lean: Rola lidera w promowaniu filozofii Lean
Czas trwania: 90 min
 
Agenda szkolenia:
Co to jest kultura organizacyjna?
·        Definicja i znaczenie kultury organizacyjnej.
·        Składniki kultury organizacyjnej: wartości, normy, symbole, rytuały.
Kultura Lean
·        Na czym polega kultura Lean?
·        Jak różni się od tradycyjnych kultur organizacyjnych?
Strumień wartości kapitału ludzkiego
·        Jak kapitał ludzki wpływa na tworzenie wartości w organizacji?
·        Rola pracowników w procesie ciągłego doskonalenia.
Procesy wspierające ludzi
·        Jakie procesy są kluczowe dla wsparcia pracowników w kulturze Lean?
·        Przykłady narzędzi i metod wspierających rozwój pracowników.
Lider w kulturze Lean
·        Lider – kim jest w kontekście Lean?
·        Kluczowe cechy lidera promującego filozofię Lean.
Rola lidera w krzewieniu kultury Lean
·        Jakie są główne zadania lidera w promowaniu kultury Lean?
·        Praktyczne narzędzia dla lidera: Hoshin Kanri, Toyota kata, Kaizen, Gemba Walk
Wyzwania i pułapki na drodze do kultury Lean
·        Najczęstsze błędy i jak ich unikać.
·        Jak radzić sobie z oporem wobec zmian?

Zamówienie

Data startu: 2023-10-04 19:30

129,00

PLN

Zamów

PRIMLEAN Przemysław Rychlewski, Ul. Sienna 9,70-542 Szczecin   NIP:9531030926, REGON:093126094

Polityka Prywatności | Regulamin Zakupów