Szkolenie online: Jak zaprojektować, wdrożyć i utrzymać System Sugestii Pracowniczych w organizacji.

Szkolenie online pt. “Jak zaprojektować, wdrożyć i utrzymać System Sugestii Pracowniczych” Czas trwania 120 minut
Data 14/02/2024
Gdzie Platforma zoom
Co otrzymujesz: Dostęp do szkolenia na 12 miesięcy.
Materiały prezentowane na szkoleniu w formie pdf
Przydatne formatki (karta zgłoszenia sugestii, regulamin)
 
Agenda szkolenia:
 
Moduł 1: Wprowadzenie
Cel szkolenia i wprowadzenie do tematu.
Przegląd korzyści wynikających z wdrożenia Systemu Sugestii Pracowniczych.
Moduł 2: Projektowanie Systemu Sugestii Pracowniczych
Definiowanie celów: Jak określić cele systemu sugestii pracowniczych i dlaczego są one ważne.
Analiza historii wcześniejszych prób: Jak analizować poprzednie próby wdrożenia i wykorzystywać nauczone lekcje.
Identyfikacja odbiorców i ich wartości: Jak zrozumieć potrzeby i oczekiwania różnych grup użytkowników.
Motywatory: Rozpoznawanie czynników motywujących dla pracowników i ich wpływ na zaangażowanie.
Planowanie szkoleń: Jak przygotować pracowników i liderów do efektywnego korzystania z systemu.
Zaangażowanie kierownictwa: Jak zyskać i utrzymać wsparcie kierownictwa dla systemu.
Komunikacja z użytkownikami: Strategie efektywnej komunikacji i jej znaczenie dla sukcesu systemu.
Moduł 3: Kluczowe elementy i zasady systemu
Złote zasady: Omówienie kluczowych zasad rządzących systemem sugestii.
Moduł 4: Wdrożenie Systemu
Procedura systemu: Przegląd niezbędnych kroków do skutecznego wdrożenia systemu.
Proces zgłaszania: Krok po kroku przez proces zgłaszania sugestii pracowniczych.
Weryfikacja i wdrożenie: Jak oceniać i implementować sugestie.
Nagrody i motywacja: System nagród i kryteria ich przyznawania.
Moduł 5: Utrzymanie i rozwój systemu
Utrzymanie zaangażowania: Strategie utrzymania zaangażowania użytkowników i aktualizacji systemu.
 

Zamówienie

Data startu: 2024-02-14 19:30

97,00

PLN

Zamów

PRIMLEAN Przemysław Rychlewski, Ul. Sienna 9,70-542 Szczecin   NIP:9531030926, REGON:093126094

Polityka Prywatności | Regulamin Zakupów