Hoshin Kanri: Strategiczne planowanie i zarządzanie w firmie krok po kroku

Czas trwania: 2 godziny
1. Wprowadzenie
·        Krótka prezentacja prowadzącego
·        Przegląd celów i korzyści szkolenia
2. Historia i pochodzenie Hoshin Kanri
·        Korzenie Hoshin Kanri
·        Ewolucja metody i jej zastosowanie w biznesie
·        Błędy w wykorzystaniu Hoshin Kanri
 
3. Podstawy Hoshin Kanri
·        Cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act) w kontekście Hoshin Kanri
·        Rola liderów i pracowników w procesie
·        Znaczenie komunikacji i współpracy w całym procesie
 
4. Narzędzia i techniki Hoshin Kanri
·        7 kroków Hoshin Kanri
·        Matryca X (X-Matrix)
·        Zestaw A3
·        Powołanie zespołów A3-T
 
5. Studium przypadku krok po kroku: Wdrożenie Hoshin Kanri w organizacji
·        Analiza warunków rynkowych
·        Projektowanie strategii okresowej
·        Projektowanie rocznego Hoshin Kanri
·        Catchball dla całej organizacji
·        Włączenie pracowników w realizację strategii
·        Regularne spotkania oceniające
·        Diagnoza prezesa
·        Utrwalenie rezultatów
 
6. Dyskusja i pytania uczestników
·        Otwarta sesja pytań i odpowiedzi z prowadzącym
·        Wymiana doświadczeń i wskazówek między uczestnikami
7. Podsumowanie i zakończenie
·        Materiały szkoleniowe w formie pdf zostaną udostępnione uczestnikom po zakończeniu szkolenia.
·        Dostęp do kursu na 24 miesiące

Zamówienie

Data startu: 2023-10-18 19:30

129,00

PLN

Zamów

PRIMLEAN Przemysław Rychlewski, Ul. Sienna 9,70-542 Szczecin   NIP:9531030926, REGON:093126094

Polityka Prywatności | Regulamin Zakupów