Kurs online: PROBLEM SOLVING – PODEJŚCIE PROCESOWE. Metody analizy i kreatywnego rozwiązywania problemów.

CELE KURSU ONLINE:

Zapoznanie uczestników z procesowym podejściem do analizy i rozwiązywania problemów.
Szczegółowe omówienie zasad wykonania raportu 8D i arkusza A3.
Prezentacja 24 narzędzi wspomagających analizę i kreatywne rozwiązywanie problemów wraz z ścieżką prawidłowego użycia.
Prezentacja wykonania w/w metod i narzędzi kreatywnego rozwiązywania problemów w oparciu o dane z case study. 
Raport 8D – jak wykonać krok po kroku + case study dla produkcji
Arkusz A3 – jak wykonać krok po kroku + case study dla usług.

Zamówienie

Data startu: 2022-04-14

199,00

PLN

399,00

PLN

Zamów

PRIMLEAN sp. z o. o. Aleja Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, POLSKA, NIP: 5862303942, REGON: 363749870
Polityka Prywatności | Regulamin Zakupów